Van Zundert Huiswerkinstituut

 • Bijlessen

 • Bijlessen voor het basisonderwijs
  De bijlessen voor het basisonderwijs zijn vooral gericht op rekenen/wiskunde, omdat wanneer een leerling aanvangsproblemen in het voortgezet onderwijs ondervindt, ze heel vaak in deze vakken te vinden zijn.
  Een goede basis voor wat betreft deze vakken, kan de leerling een hoop voordeel opleveren in het voortgezet onderwijs.

  Bijlessen voor het voortgezet onderwijs
  Wij verzorgen bijlessen in diverse vakken. Vooral de exacte vakken blijken vaak problemen te geven, maar ook andere vakken kunnen aan bod komen.
  De lessen hebben een duur van 60 minuten en kunnen individueel of in kleine groepjes gevolgd worden

  Bijlessen voor Pabo-studenten
  Het tentamen rekenen levert voor veel studenten flinke problemen op. Onze bijlessen zijn er dan ook op gericht om daar wat aan te doen.
  De opbouw van de tentamens is bekend en ook welke onderwerpen er aan de orde komen. We gaan dus heel gericht oefenen op die gebieden waar de student wat minder sterk in is.
  De bijlessen kunnen individueel of in kleine groepjes gevolgd worden.