Van Zundert Huiswerkinstituut

 • Huiswerkbegeleiding

 • De huiswerkbegeleiding heeft als belangrijkste doel: Dat leerlingen in alle rust hun huiswerk kunnen maken en daar ook, indien gewenst, vragen over kunnen stellen.
  Een goede begeleiding betekent echter meer dan dat. Een leerling wordt ook geholpen met de planning van zijn of haar huiswerk. Bovendien kan er overhoord worden voor een proefwerk wat een leerling moet maken.

  De huiswerkbegeleiding vindt plaats van 15.45 uur tot 17.45 uur.
  In overleg kan hiervan afgeweken worden, i.v.m. lesroosters van leerlingen.
  Er kan gekozen worden voo 1 of 2 keer huiswerkbegeleiding per week. Voor de kosten zie: tarieven.

  Tegenvallende resultaten kunnen een reden zijn voor een leerling om huiswerkbegeleiding te gaan volgen, maar hoeft uiteraard niet de enige reden te zijn.
  Het kan zijn dat er omstandigheden zijn, waardoor een kind thuis niet tot het rustig maken van zijn of haar huiswerk kan komen.
  Juist dan is het huiswerkinstituut een goede plaats om dat wel te kunnen doen.
  Bovendien geldt ook hier dat het voor ouders een prettige gedachte is, dat hun kind tussen 15.45 uur en 17.45 uur in een veilige omgeving zijn of haar huiswerk zit te maken.

  Pabo-studenten
  Ook voor pabo-studenten blijkt de huiswerkbegeleiding zeer geschikt te zijn. De student kan gedurende twee klokuren oefenstof voor rekenen maken die door de begeleider uitgereikt kan worden. Natuurlijk kan hij of zij ook zelf meegebrachte stof oefenen. In ieder geval is het zo dat er oefenstof per rekenonderdeel aanwezig is, maar ook tentamens zijn voorhanden.
  De student mag daar vervolgens zoveel vragen over stellen als zij of hij dat wenselijk acht.