Van Zundert Huiswerkinstituut

  • Spelregels

  • Om ervoor te zorgen dat de huiswerkbegeleiding goed verloopt zijn er enkele praktische regels gemaakt, die vervolgens hierbij gelden:


    1. De huiswerkbegeleiding begint om 15.45 uur en duurt tot 17.45 uur. Hier kan alleen van worden afgeweken als er met de begeleider overleg is geweest.

    2. Vanzelfsprekend wordt er in stilte gewerkt. Is er overleg nodig tussen twee leerlingen, dan dient dit (na toestemming van de begeleider) fluisterend te gebeuren, zodat er niemand last van heeft.

    3. Feestdagen, vakantiedagen en dagen als gevolg van langdurige ziekte worden in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag. Incidentele afwezigheid heeft geen invloed op het verschuldigde bedrag.

    4. Opzeggen kan op ieder moment. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee weken.